logo Fakulty podnikatelské

Workshop specifického výzkumu
9. prosince 2016

Kontaktní adresa:

Fakulta podnikatelská
VUT v Brně
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
e-mail: workshop@fbm.vutbr.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali na Workshop specifického výzkumu. Workshop se bude konat dne 9.12.2016 od 9.30 hodin, v prostorách FP VUT v Brně.

Cílem workshopu je seznámit akademickou obec Fakulty podnikatelské s dosavadními výsledky projektů specifického vysokoškolského výzkumu.

Workshop bude rozdělen do dvou částí.

První část v podobě plenárního zasedání (místnost E 337) bude věnována představení všech čtyř projektů specifického vysokoškolského výzkumu, které byly na fakultě zahájeny k 1. lednu 2015. Prezentace provedou řešitelé projektů.

Druhá část workshopu bude realizována formou jednání ve čtyřech sekcích (místnosti P284, P285, P287, P288) dle tematického zaměření jednotlivých projektů. V nich vystoupí s příspěvky všichni studenti doktorského studijního programu prezenční i kombinované formy studia.

Studenti doktorského studijního programu připraví příspěvky formou vědeckého článku. Příspěvky, které chtějí doktorandi publikovat ve sborníku Workshopu specifického výzkumu 2016, zašlou k recenznímu řízení nejpozději do 01. 12. 2016.

Srdečně zváni jsou všichni akademičtí pracovníci a studenti Fakulty podnikatelské VUT v Brně